Homepage | Hotline: 7868386174

Privacy Beleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Wij wijzen erop dat ter vereenvoudiging van het winkelproces en voor de verdere afwikkeling van de overeenkomst de IP-gegevens van de verbindingseigenaar door de webshop-exploitant in het kader van cookies worden opgeslagen, evenals de naam, het adres en het creditcardnummer van de koper in de onlineshop.

Bovendien worden de volgende gegevens door ons opgeslagen ten behoeve van de afwikkeling van het contract: E-mail adres, afleveradres, telefoonnummer. De door u verstrekte gegevens zijn nodig voor de afwikkeling van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract niet met u sluiten. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bank / betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de afschrijving van de koopprijs, aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf / expeditiebedrijf voor de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur voor het nakomen van onze fiscale verplichtingen.
Na beëindiging van het koopproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het afsluiten van een contract worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscaalrechtelijke bewaartermijn (10 jaar).

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede Art 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de DSGVO.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de imprint van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Om de taal van de content te selecteren.

Om producten in ons shopsysteem te selecteren en te kopen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met in deze tekst vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH
Kemmelallee 6, 82418 Murnau am Staffelsee
Duitsland
Telefoon: +49 89 744 88 88 11
E-mail: info@osmium-institute.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Als u vragen hebt over het gegevensbeschermingsproces of uw persoonsgegevensprofiel, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: info@osmium-institute.com.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het verderop vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impress plicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van de internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Zij worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-Log-Data

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

> Browsertype en -versie
> Gebruikt besturingssysteem
> Referrer URL
> Hostnaam van de computer die toegang zoekt
> Tijdstip van de serveraanvraag
> IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen toestaat.

 

4. Social Media

 

Facebook-Plugins (Like & Deel-knop)

 

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de "Like"-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Like" klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook onder: https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Twitter-plugin

 

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter onder:

https://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op  https://twitter.com/account/settings 

Google+ Plugin

Onze pagina's gebruiken functies van Google+. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en delen van informatie: U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie over de hele wereld te publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 heeft gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die u aan het bekijken was toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet, als aankondigingen worden weergegeven.

Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op, om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven uiteengezette gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken publiceren over de +1-activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar ishttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verhinderd: Google Analytics deactiveren.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u vinden in het privacybeleid van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Verwerking van ordergegevens

 

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van opdrachtgegevens gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

 

Demografische kenmerken in Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens" is aangegeven.

 

Google AdSense

 

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een advertentie-integratiedienst van Google Inc. ("Google"). Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google AdSense maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's, worden geanalyseerd.

 

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

 

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Google Analytics remarketing

 

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gemaakte reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindapparaat van u (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

 

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsinggeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

 

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde ID's van gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertentieadvertenties.

 

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; volg hiervoor deze link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvoeging van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op:

 https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

 

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

 

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

 

Het opslaan van "conversion cookies" is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking kunt u vinden in het privacybeleid van Google:

https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de visitor action pixel van Facebook om conversies te meten, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd, nadat zij door het aanklikken van een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook,

Facebook-Datenverwendungsrichtlinie . 

Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook daarbuiten. Op dit gebruik van gegevens kunnen wij als site-exploitant geen invloed uitoefenen.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" uitschakelen in de sectie Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_scre

Om dit te doen, moet u ingelogd zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven data

Wij bieden geen nieuwsbrieven aan.

7. Plugins and Tools

YouTube

 

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien is van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

 

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

 

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

 

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website gebruikt plugins van het videocportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een Vimeo-plugin, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Vimeo op:

 https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

 

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

 

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

 

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

 

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op

https://developers.google.com/fonts/faq en in Google's privacy beleid: https://www.google.com/policies/privacy/.

Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany

Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH

Kemmelallee 6
82418 Murnau am Staffelsee
Germany
Osmium-Institute Germany
Fenster schließen
Osmium-Institute Germany