Osmium-Jewelry
השתתפות בהדרכה
«»

השתתפות בהדרכה

ההכשרה הבסיסית ללמידה על אוסמיום מכילה פחות משעתיים של וידאו.

ההכשרה זמינה באינטרנט ב- www.osmium-academy.com  כדי להירשם, עברו אל www.osmium-training.com.

ניתן גם לארגן אימון בכיתה אם מספר משתתפים רוצים בכך.

ההכשרה ברשת כוללת מידע על מכירות ועיבוד וכן ידע מקצועי על אוסמיום ותחומי היישום שלו. היא מכסה הכול על ההזדמנויות הנלוות בשוק היחסית צעיר הזה.

ניתן לבצע בחינה על בסיס בחירה. הצלחה בבחינה זו גם היא מעניקה לכם מקום מועדף ברשימה בדף זה.

 

 
© 2023
Fenster schließen
השתתפות בהדרכה